Tomaszów Lubelski - sanktuarium Maryjne

Tomaszów Lubelski      0 Opinie

Opis

Według przekazów, obraz Matki Bożej w 1652 roku ktoś umieścił w drewnianej kaplicy św. Wojciecha, położonej na Piaskach - Przedmieściu Lwowskim w Tomaszowie.
W 1656 roku Szwedzi zniszczyli kaplicę, a obraz Matki Bożej zabrali do obozu wojskowego. Żołnierz szwedzki wiózł obraz pod siodłem, a kiedy padł mu koń, ze złości rozdarł obraz i porzucił go. Obraz odnalazły dwie szlachcianki z Tomaszowa, które niebawem przeniosły się do Lwowa, a wizerunek Matki Bożej umieściły w lwowskiej katedrze. Tam właśnie obraz zasłynął cudami.
Kiedy w Tomaszowie odbudowano zniszczoną przez Szwedów kaplicę św. Wojciecha - obraz powrócił na swe dawne miejsce. Opuścił je jeszcze raz na krótko, kiedy podczas wojen z Turkami mieszczanie tomaszowscy przenieśli obraz do Zamościa, aby mu się nic nie stało.
Na początku XVIII wieku, z powodu rosnącego kultu obrazu i zwiększającego się ruchu pielgrzymkowego, wzniesiono na Piaskach murowany kościół, ufundowany przez kasztelana kijowskiego Józefa Potockiego - jako wotum za ocalenie życia w czasie rozruchów wojennych. Pieczę nad kościołem powierzono sprowadzonemu do Tomaszowa zakonowi Trynitarzy, których głównym zadaniem było wykupywanie jeńców polskich z tatarskiej niewoli.

Po kasacie zakonu Trynitarzy przez cesarza Józefa II w 1783 roku, cudowny obraz Matki Bożej Tomaszowskiej przeniesiono do modrzewiowego kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, gdzie pozostaje do dziś.
Wykonany na płótnie olejny obraz namalowany został przez nieznanego malarza w XVII wieku. Cudowny obraz Matki Bożej, słynący łaskami, w dniu 17.07.1994 roku został koronowany. Liczne pielgrzymki wiernych z odległych stron świata nieustająco odwiedzają sanktuarium.

Modrzewiowy kościół parafialny p.w. Zwiastowania NMP został ufundowany przez VI ordynata Michała Zdzisława Zamoyskiego w 1727 roku.
Jest to barokowa świątynia, wzniesiona na planie prostokąta, o konstrukcji zrębowej. Kościół stanowi zwartą bryłę, która mieści trójnawowy, pseudobazylikowy, trójprzęsłowy korpus z trzema parami kaplic. Wieże kościelne stanowią przedłużenie naw bocznych, między którymi mieści się dwukondygnacyjna kruchta. Obie kwadratowe, trzykondygnacyjne wieże są lekko wysunięte z fasady kościoła i zwieńczone wielobocznymi, baniastymi hełmami z iglicami zakończonymi krzyżami.
Na fasadzie, ponad oknem umieszczone są trzy XVIII-wieczne rzeźby: Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz dwóch niewiast.

Wnętrze kościoła kryje wiele cennych niespodzianek. W centralnej części wczesnobarokowego ołtarza głównego znajduje się słynący cudami obraz Matki Bożej Szkaplerznej. Ołtarze boczne reprezentują styl późnobarokowy. Tabernakulum w stylu rokokowym pochodzi prawdopodobnie z połowy XVIII wieku. We wnęce, w dolnej części ołtarza umieszczona jest trumna zdobiona rokokowym ornamentem, zawierająca szczątki św. Feliksa Męczennika - patrona Trynitarzy. Przed prezbiterium znajduje się interesująca belka tęczowa, na której umieszczono rzeźbiony krucyfiks oraz figury Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty.
Na uwagę zasługuje również ambona z postaciami czterech ewangelistów, chrzcielnica z piaskowca, rokokowe stalle, barokowe konfesjonały i wiele innych drobniejszych elementów wyposażenia świątyni.
Nawa główna kościoła sklepiona jest kolebkowo, a od naw bocznych oddzielają ją smukłe arkady.

Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica, wzniesiona w XVIII wieku. Dzwonnica ma konstrukcję słupowo-ramową. Posadowiona jest na podmurówce i oszalowana deskami. Dzwonnica posiada dach namiotowy, pokryty gontem, z ozdobną iglicą zakończoną krzyżem.

Za kościołem, od strony wschodniej, zachowały się wyraźne ślady dawnych murów miejskich, wałów oraz fosy. Na tych wałach obronnych miasta i na terenie dawnej fosy, w 1990 roku pobudowano kapliczki drogi krzyżowej, tworząc tam zaciszną dolinkę, sprzyjającą skupieniu i zadumie.

W 1990 roku rozpoczęto gruntowne prace remontowe i konserwatorskie, które objęły całą świątynię - zabezpieczono elewację zewnętrzną modrzewiowego kościoła oraz poddano konserwacji wystrój wnętrza. Odnowiono również obrazy dekorujące świątynię.

Modrzewiowa świątynia w Tomaszowie Lubelskim to jeden z najbardziej znanych barokowych kościołów drewnianych w Polsce. Jest przykładem ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych oraz pełnego zastosowania form barokowych w drewnie.

Obok modrzewiowego kościoła Zwiastowania NMP rośnie kilka okazałych, kilkuwiekowych lip. Większość z nich jest uznana za pomniki przyrody.

Zwiedzanie kościoła można uzgodnić - tel. (84) 664 21 77.

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie