Legenda o prośbie do świętego Idziego

Inowłódz      0 Opinie

Opis

Legendy głoszą iż Władysław Herman długo nie mógł mieć dziedzica a dowiedziawszy się, że święty Idzi jest orędownikiem w podobnych sprawach i cieszy się wielkim uznaniem, wysłał na daleką prowincję poselstwo do klasztoru Saint Gilles z prośbą o wstawiennictwo. Posłańcy zabrali ze sobą wiele darów błagalnych i mieli wznosić gorące modły o następcę tronu. Wśród darów był posążek odlany z czystego złota przedstawiający chłopca, do posążka dołączony był list do przeora Odilona o takiej treści: „Za chłopca daj chłopca, za fałszywego daj prawdziwego, stwórz cielesnego, zachowując sobie złotego”.

Modlitwy i dary poskutkowały i w niedługim czasie urodził się następca tronu, książę Bolesław Krzywousty. Władysław Herman w podzięce za spełnienie prośby ufundował kilkanaście kościołów na cześć świętego Idziego w całym kraju. Jednym z takich kościołów jest kościół w Inowłodzu gdzie nieopodal budowli stoi pomnik Władysława Hermana trzymającego pod płaszczem swego syna Bolesława Krzywoustego.

Zdjęcia

pomnik Władysława Hermana trzymającego pod płaszczem swego syna Bolesława Krzywoustego w Inowłodzu
pomnik Władysława Hermana trzymającego pod płaszczem swego syna Bolesława Krzywoustego w Inowłodzu, w tle romański kościół św. Idziego
pomnik Władysława Hermana trzymającego pod płaszczem swego syna Bolesława Krzywoustego w Inowłodzu
pomnik Władysława Hermana trzymającego pod płaszczem swego syna Bolesława Krzywoustego w Inowłodzu
pomnik Władysława Hermana trzymającego pod płaszczem swego syna Bolesława Krzywoustego w Inowłodzu
pomnik Władysława Hermana trzymającego pod płaszczem swego syna Bolesława Krzywoustego w Inowłodzu, w tle romański kościół św. Idziego