Ruiny średniowiecznego zamku w Wenecji

Wenecja      0 Opinie

Opis

Twierdzę wzniósł Mikołaj Nałęcz – dziedzic Wenecji, sędzia kaliski, który – jak głosi legenda – ze względu na surowość swych sądów nazwany został Krwawym Diabłem Weneckim.

Gotycki zamek został zbudowany w 1390 roku na niewielkim wzniesieniu pośród podmokłych łąk. Powstał na planie kwadratu o boku długości 33 metrów. Otaczał go ceglany mur wsparty skarpami, wzniesiony na kamiennych fundamentach. W północno-wschodnim narożniku znajdowała się kilkukondygnacyjna, czworoboczna wieża, która pełniła funkcje obserwacyjno-obronne. Główny budynek mieszkalny zamku został wzniesiony wzdłuż całego zachodniego muru. Wjazd na dziedziniec prowadził drewnianą kładką i mostem zwodzonym od strony południowej. Dodatkowym elementem obronnym była otaczająca przedmurze fosa, której brzegi umocniono drewnem.

Pięć lat później, w następstwie wewnętrznych walk pomiędzy możnowładnymi rodami wielkopolskimi Nałęczów i Grzymalitów, zamek został częściowo zniszczony.

Na początku XV wieku właścicielem Wenecji został Mikołaj z Warzymowa. W 1420 roku sprzedał majątek wraz z zamkiem arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Mikołajowi Trąbie, który przeznaczył go na więzienie dla księży. Jego następca arcybiskup Jakub z Sienna w 1461 roku zlikwidował więzienie i nakazał zburzyć warownię. Użytkowana była ona jeszcze do 1511 roku. Uzyskany z rozbiórki materiał budowlany posłużył do wzniesienia w Żninie nowej siedziby arcybiskupów. Malownicze pozostałości zamku już w drugiej połowie XIX wieku budziły zainteresowanie miłośników historii. Jednak dopiero przeprowadzone po II wojnie światowej badania archeologiczne, którymi kierował dr Czesław Sikorski, pozwoliły poznać dokładnie jego założenie i fazy rozwoju.

Obecnie obiekt pozostaje w trwałej ruinie, a u jego podnóża odbywają się liczne imprezy kulturalne, historyczne i turystyczne, wśród których dużą popularnością cieszą się turnieje rycerskie (1 – 3 maja, ok. 15 sierpnia).

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie