Secesyjny gmach Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Bydgoszcz      0 Opinie

Opis

Secesja w architekturze przełomu XIX i XX wieku była odpowiedzią na eklektyzm, który naśladował i powielał style architektoniczne minionych epok np. baroku, renesansu, klasycyzmu. Eklektyzm był mało oryginalnym zlepkiem różnych historycznych stylów, dlatego nowy styl jakim była secesja radykalnie odcinał się (słowo secesja oznacza z łac. - oddzielenie, odejście, separację) od wszelkich historycznych stylów z minionych epok.

We Francji secesja nosiła nazwę Art Nouveau, a w Niemczech Jugendstil. Właśnie w tym pięknym i nowym wówczas stylu wybudowano gmach bydgoskiej uczelni. Secesyjny gmach Uniwersytetu w Bydgoszczy jest jednolity i czysty stylowo. Oznacza to, że oprócz stylu secesyjnego nie odnajdziemy tu żadnych innych naleciałości stylowych. Nie jest to bymajmniej secesja prowincjonalna, bo budynek ten zaprojektowali dwaj renomowani inż. architekci z Berlina Karl Zaar i Rudolf Vahl.

Gmach został wybudowany w latach 1903 - 1906 w stylu secesyjnym przez zaborcę pruskiego z przeznaczeniem na szkołę. W latach 1907 - 1921 mieściła się w nim niemiecka Realna Szkoła Średnia. W wyzwolonej Polsce od roku 1921, aż do wybuchu II wojny światowej mieściło się tutaj Miejskie Gimnazjum Matematyczno - Przyrodnicze. W latach okupacji hitlerowskiej budynek był wykorzystywany m.in. jako szpital wojskowy.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, od 1945 roku budynek ponownie przeznaczono na cele oświaty. Najdłużej, bo ponad 50 lat działało w tym budynku Technikum Kolejowe. W XXI wieku po likwidacji Technikum Kolejowego, mocno podniszczony i leciwy już budynek musiano poddać generalnemu remontowi i renowacji.

Po remoncie i renowacji pod czujną opieką konserwatora zabytków, gmach odzyskał swój dawny blask, a piękna secesja znów zaczęła czarować swym wdziękiem i przyciągać wzrok przechodniów. Wśród ornamentów i sztukateri zdobiących bogatą fasadę tej budowli znajdziemy typowe dla secesji ornamenty roślinne i zwierzęce: liście, kwiaty, sowy, orły.

Niezwykle piękny i oryginalny jest secesyjny ryzalit z zegarem słonecznym, oraz drugi ryzalit, który w górnej części przechodzi w wieżę zwieńczoną stylowym secesyjnym hełmem. Obecnie gdy nowym właścicielem gmachu jest Uniwersytet, studiowanie nauk ścisłych w tak pięknym i stylowym gmachu powinno być wielką przyjemnością.

Podróżnym przejeżdżającym przez Bydgoszcz polecam zapoznanie się z pięknym przykładem secesyjnej architektury gmachu Uniwersytetu na ul. Paderewskiego w Bydgoszczy.