Klasycystyczny budynek Biblioteki im.Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Bydgoszcz      0 Opinie

Opis

Klasycyzm w Polsce nazywano również stylem stanisławowskim(od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego). Gmach bydgoskiej biblioteki reprezentuje właśnie taki rodzimy klasycyzm stanisławowski,chociaż niektórzy historycy sztuki dopatrują się w nim jeszcze reminiscencji późnobarokowych.

Budynek biblioteki, który dziś ma ponad 230 lat,w przeszłości był siedzibą wielu urzędów i instytucji. Gmach wzniesiono z przeznaczeniem dla Deputacji Kamery Wojenno-Domenalnej na Obwód Nadnotecki Królestwa Prus. W 1781 roku w budynku umieszczono Sąd Nadworny będący sądem apelacyjnym dla całego Okręgu Nadnoteckiego.

W czasach wojen napoleońskich Bydgoszcz stała się stolicą departamentu Księstwa Warszawskiego, a Obwód Nadnotecki Królestwa Prus przestał istnieć w 1807 roku. W tym samym roku budynek dawnego sądu stał się siedzibą Izby Wojennej i Administracji Departamentu Bydgoskiego Księstwa Warszawskiego, a następnie Izbą Administracji Publicznej, aż do roku 1815. Z kolei w latach 1815-1905 mieściły się w nim władze regencji bydgoskiej.

Biblioteka znajduje się w tym budynku od roku 1908. Bogate były zbiory biblioteki nawet w tamtym czasie, ponieważ liczyły wówczas 75 tysięcy woluminów, ale niestety tylko ok.300 w języku polskim. Polonizacja zbiorów zaczęła się po powrocie Bydgoszczy do Ojczyzny po roku 1920. Do roku 1939 zasoby biblioteki wzrosły do 150 tysięcy woluminów. Dzisiaj zbiory są oczywiście jeszcze bogatsze.

Do najcenniejszych należą książki i rękopisy dawnej biblioteki bernardynów bydgoskich z XV-XVIII wieku, oraz zbiór 2,7 tysięcy dokumentów królewskich, przywilejów, dekretów, rękopisów i autografów. Jedyny zachowany dziś rękopis "Roty" Marii Konopnickiej jest przechowywany właśnie w tej bydgoskiej bibliotece. "Rota" została podarowana bibliotece przez kompozytora Feliksa Nowowiejskiego.

Co ciekawe w okresie okupacji "Rota" nie została zniszczona przez nazistów, ponoć na rozkaz samego Hitlera. Hitlerowcy uznali "Rotę" za hymn antygermański, ale nie zniszczyli jej tylko dlatego by mieć w ręku dowód rzekomej nienawiści narodu polskiego do Niemców.

Biblioteka jest otwarta w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz.od 9 do 17, a w soboty od 9 do 14,a zabytkowe zbiory "Bibliotheca Bernardina" można zwiedzać w zorganizowanych grupach,po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu(52)33-99-202.

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie