Pieranie - drewniany kościół św. Mikołaja

Pieranie      0 Opinie

Opis

Monumentalna drewniana świątynia została wzniesiona w latach 1732 - 1734. Fundatorami kościoła byli: Umińscy, Kościelscy, Działyńscy, Leszczyńscy oraz Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP, a budowę powierzono cieśli Jakubowi Gacowi z Zegrza.
Świątynia w Pieraniu jest jednym z największych drewnianych kościołów w Polsce. Wzniesiono go w stylu barokowym z dwoma 40 metrowymi wieżami, zwieńczonymi kopulastymi hełmami. Wieże kościelne wybudował w 1736 roku cieśla Krzysztof wraz z pomocnikiem Janem Klimandem. Świątynia przykryta była dwukalenicowym dachem o pokryciu z gontu dębowego.

W 1825 roku wymieniono poszycie gontowe dachu na dachówkę. Z powodu złego stanu, w 1853 roku rozebrano obie wieże kościelne. W 1963 roku ponownie pokryto dach kościoła gontem, próbując przywrócić mu dawny kształt.

Dziś ten drewniany, barokowy kościół o konstrukcji zrębowej, posiada 2 kaplice boczne: kaplicę Zmartwychwstania Jezusa oraz drugą kaplicę św. Stanisława Kostki. Obie kaplice zwieńczone są metalowymi kopułami z barokowymi hełmami z latarniami. Kaplice i prezbiterium zamknięte są trzema ścianami ośmioboku. Resztki wież w fasadzie kościoła pełnią rolę krucht.
Na kalenicy umieszczono wieżyczkę na sygnaturkę, przykrytą blaszanym hełmem z latarnią.
Wolno stojąca dzwonnica z trzema dzwonami zachwyca prostotą swej konstrukcji.

Drewniany kościół w Pieraniu jest trójnawową bazyliką, która zachwyca nie tylko wielkością, lecz również pięknem wystroju. Wnętrze świątyni ozdobione jest polichromią toruńskiego mistrza Jana Jerzego Petriego. Jego dzieło w pierańskim kościele od lat zachwyca pielgrzymów, którzy podążają tu, aby pomodlić się przed cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ten słynący łaskami obraz, zwany również obrazem Kujawskiej Madonny, pochodzi prawdopodobnie z początku XVI wieku i od lat cieszy się wielką czcią parafian i pielgrzymów. Umieszczony jest w ołtarzu głównym, otoczony rzeźbami św. Wojciecha i św. Mikołaja - patrona pierańskiej parafii. Pozłacany ołtarz w stylu regencyjnym z 1732 roku wyposażony jest w marmurową mensę.

Na południowej ścianie kościoła mieści się kaplica Zmartwychwstania Jezusa z ołtarzem regencyjnym, w którym umieszczono cudowny obraz Zmartwychwstałego. Na północnej ścianie umieszczono kaplicę św. Stanisława Kostki z ołtarzem w stylu regencyjnym, w którym umieszczono obraz świętego wykonany przez Henryka Czarnana.

Ogromny, drewniany kościół z pięknymi polichromiami dziś stanowi zabytek klasy zerowej.

Zdjęcia

Pieranie - drewniany kościół św. Mikołaja - obraz olejny autorstwa Awich