Pałac w Dukli

Dukla      0 Opinie

Opis

Pierwsza wzmianka o Dukli pochodzi z 1336 roku. Dukla od początku swego istnienia była miastem prywatnym, którego właścicielami byli kolejno: kanclerz Janusz Suchywilk, Kobylańscy, Cikowscy, Jordanowie, Męcińscy, Ossolińscy, Mniszchowie, Stanisław Szczęsny Potocki, Stadniccy i ponownie Męcińscy.

W 1636 roku część Dukli zakupił Franciszek Bernard Mniszech – brat carycy Maryny. Mniszchowie byli majętnym rodem, znanym nie tylko dzięki carycy Marynie, ale również dzięki wyprawom jej ojca – Jerzego Mniszcha na Moskwę.
W 1638 roku Franciszek Mniszech na ruinach pierwszego XVI wiecznego zamku Jana Jordana założył nową fortyfikację bastionową, na planie czworoboku, z kazamatami, którą dokończył dopiero jego syn Jan.

W 1710 roku swoją część Dukli sprzedał Męciński Józefowi Wandalinowi Mniszchowi – marszałkowi wielkiemu koronnemu i kasztelanowi krakowskiemu. W ten sposób Mniszchowie stali się właścicielami całej Dukli.

W 1742 roku sukcesorem Dukli został Jerzy August Mniszech, który w 1750 roku poślubił Marię Amelię z Brühlów, córkę Henryka Brühla – wszechwładnego ministra skarbu Polski i Saksonii, na dworze króla Augusta III.-[PODZIEL]-W 1764 – 65 Jerzy August Mniszech wraz z małżonką przebudowali budowlę bastionową w zespół pałacowo-parkowy w stylu francuskim. Rozbudowano wówczas pałac, podwyższono go o jedną kondygnację i nakryto mansardowym dachem. Na dawnych bastionach stanęły oficyny. Założono również park geometryczny w stylu francuskim
Jerzy August Mniszech wraz z żoną postanowili uczynić z Dukli ośrodek życia kulturalnego, konkurujący z Puławami Czartoryskich. Założono wówczas kapelę, powstał teatr oraz Loża wolnomularska. Pałac w latach 1764 – 1778 należał do ważnych ośrodków życia kulturalnego, towarzyskiego i politycznego ówczesnej Polski. Dzięki wsparciu Mniszchów powstają w Dukli dwa kościoły (1764 -1765).

W kwietniu 1772 roku zmarła Maria Amelia.
We wrześniu 1772 roku do Dukli wkroczyły wojska austriackie dokonując I rozbioru Polski. Zespół pałacowy został zajęty na koszary dla wojska, wbrew woli właścicieli.

Obecnie w pałacu mieści się Muzeum Historyczne. Obok pałacu rozstawiono sprzęt wojskowy.
Park – niegdyś francuski, w XIX wieku przekomponowany w styl angielski naturalistyczno-krajobrazowy – warto odwiedzić z powodu ciekawych okazów starych drzew. W parku znajduje się również kaplica grobowa rodu Męcińskich.

Zdjęcia

Pałac w Dukli
Pałac w Dukli