Bieszczady - Połonina Caryńska

Ustrzyki Górne      0 Opinie

Opis

Nazwę swą połonina wzięła od nieistniejącej już wsi Caryńskie, do której należały pastwiska położone na północno-wschodnim stoku pasma górskiego. Do dziś na terenie, gdzie była wieś Caryńskie, znajdują się ruiny murowanej kaplicy św. Jana oraz cmentarz przycerkiewny.

Połonina Caryńska położona jest między doliną Wołosatego, gdzie leżą Ustrzyki Górne i doliną Prowczy, gdzie kiedyś była wieś Berehy Górne (Brzegi Górne). Od południa, poprzez Przełęcz Wyżniańską graniczy z Działem w paśmie granicznym, zaś od północy Przysłup Caryński oddziela masyw Połoniny Caryńskiej od Magury Stuposiańskiej.

Masyw Połoniny Caryńskiej ciągnie się w kierunku południowy wschód - północny zachód, na długości ponad 4 km. Pasmo górskie posiada cztery kulminacje na wysokościach: 1245 m, 1239 m, 1148 m i najwyższy szczyt Kruhly Wierch na wysokości 1297 m n.p.m. Szczyt najbliższy Berehów Górnych znajduje się poza szlakami turystycznymi, a ponieważ cała Połonina Caryńska leży na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, szczyt ten jest dla turystów niedostępny.

Stoki południowo-zachodnie są krótkie i dosyć stromo opadają ku dolinom, natomiast stoki północno-wschodnie tworzą łagodne grzbiety poprzedzielane dolinami licznych potoków.

Połonina Caryńska dostępna jest z każdej strony - prowadzą przez nią dwa szlaki turystyczne oraz edukacyjna ścieżka przyrodnicza Buk, oznaczona kolorem zielonym, która wiedzie wzdłuż pieszych szlaków turystycznych, z Ustrzyk Górnych, przez Połoninę Caryńską, do Brzegów Górnych i na Przełęcz Wyżniańską.

Czerwony szlak turystyczny jest to Główny Szlak Beskidzki, którym można przejść z Ustrzyk Górnych, wzdłuż grzbietu Połoniny Caryńskiej, do Brzegów Górnych i dalej na Połoninę Wetlińską.

Zielony szlak turystyczny prowadzi z Małej Rawki, przez Przełęcz Wyżniańską, Połoninę Caryńską, do Przysłupu Caryńskiego, gdzie jest studenckie schronisko Koliba. Szlak zielony nie wiedzie przez Kruhly Wierch - najwyższy szczyt Połoniny Caryńskiej, ale na grzbiecie połoniny spotyka się ze szlakiem czerwonym, którym można dojść na ten szczyt.

Cała Połonina Caryńska objęta jest ochroną Bieszczadzkiego Parku Narodowego, więc wstęp na jego teren jest płatny. Bilety można nabyć przy każdym wejściu na szlak turystyczny.

Grzbiet Połoniny Caryńskiej, którędy prowadzi szlak czerwony, jest doskonałą trasą widokową na całe Bieszczady. Przy dobrej widoczności można stąd zobaczyć masyw Wielkiej Rawki, Połoninę Wetlińską, Masyw Tarnicy z Haliczem, Magurę Stuposiańską, a nawet pasmo Otrytu. Ta rozległa panorama, widziana z grzbietów połonin bieszczadzkich, daje poczucie nieograniczonej wolności i swobody.

Bieszczadzkie połoniny - rozległe łąki wysokogórskie uznano za unikatowe w skali Europy. Ewenementem Bieszczadów jest brak dwóch pięter roślinno-klimatycznych: świerkowego regla górnego i piętra kosodrzewiny. W Bieszczadach piętro pogórzy (dolin bieszczadzkich) znajduje się na wysokości 700 - 800 m n.p.m., dalej do wysokości 1150 m n.p.m. znajduje się piętro regla dolnego, gdzie dominuje buczyna, a wyżej już są łąki wysokogórskie, czyli połoniny. Połoniny porośnięte są połaciami borówki czarnej i murawy alpejskiej oraz rzadkimi gatunkami porostów rumowisk skalnych.