Biblioteka Świętego Pielgrzyma w Głogowie

Głogów      0 Opinie

Opis

Kościół św. Piotra wybudowano u schyłku XII wieku, jako romańską, trójnawową bazylikę z trzema półkolistymi absydami. Świątynia pełniła rolę kościoła parafialnego dla istniejącej tu osady targowej. Kiedy zbudowano średniowieczne miasto z kościołem farnym św. Mikołaja, kościół św. Piotra opustoszał i stał się niepotrzebny. Wówczas, w 1258 roku podarowany został dominikanom, którzy przebudowali prezbiterium kościoła w stylu gotyckim i zamknęli je prostokątnie, wznieśli zabudowania klasztorne, a później przebudowali również korpus nawowy świątyni. Kościół św. Piotra służył dominikanom do czasu sekularyzacji konwentu w 1810 roku. Wówczas z opuszczonego kościoła i zabudowań klasztornych uczyniono zbrojownię, a później koszary saperów. Pod koniec XIX wieku, zniszczony z powodu pożarów, budynek kościoła św. Piotra został rozebrany.

Podczas prac archeologicznych, prowadzonych w latach 1963 - 1965, odkryto romańskie relikty kościoła św. Piotra. Po przeprowadzeniu badań wyeksponowano mury prezbiterium, z uwzględnieniem kolejnych faz rozbudowy - zarówno trzy półkoliste absydy romańskie, jak również wydłużone, zamknięte prostokątnie prezbiterium gotyckie.

Na fundamentach prezbiterium tej dawnej świątyni wzniesiony został pomnik, nazwany Biblioteką Świętego Pielgrzyma.

Pomysłodawcą i głównym projektantem monumentu był prof. Eugeniusz Józefowski - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Projekt pomnika powstał we współpracy z dr. Adamem Olejniczakiem, również z PWSZ w Głogowie. Wznosząc na miejscu dawnego kościoła rzymskokatolickiego pomnik papieża - głowy tego kościoła, nadano temu miejscu nowy wymiar duchowy.

Bibliotekę Świętego Pielgrzyma zbudowano, wyprowadzając ceglane ściany z fundamentów gotyckiego prezbiterium oraz dwóch romańskich, bocznych absyd kościoła św. Piotra. Ściany te o różnych wysokościach, opięte są przyporami. Najwyższa jest ściana wschodnia, zamykająca dawne prezbiterium. Wymurowana jest ona w ten sposób, że część cegieł układa się we wzór wysokiego krzyża w reliefie. Na ścianie tej umieszczono płaskorzeźbę wykonaną w miedzi, przedstawiającą ponadnaturalnej wielkości twarz Jana Pawła II. Płaskorzeźbę tę wykonał dr Adam Olejniczak z głogowskiej PWSZ. Posadzka pomnika również jest ceglana, przy czym cegłą klinkierową w innym odcieniu zaznaczono absydę pierwotnego, romańskiego kościoła.

Cały monument zbudowano ze stylizowanych na gotyckie, cegieł w kształcie książek. Cegły te wykonano ręcznie, a na grzbietach tych ceglanych książek odciśnięto niektóre wypowiedzi Jana Pawła II. Wyboru cytatów dokonał dr Antoni Jeżowski - prorektor PWSZ w Głogowie. Cegły wytworzone zostały w cegielni Władysława Dula w pobliskiej Kotli. Przy wyrobie tych ceglanych książek czynny udział brali studenci PWSZ pod kierunkiem projektantów, którzy w ramach pleneru "Ceglana Sztuka Gotyku" odciskali słowa cytatów specjalnymi stemplami, w mokrej jeszcze glinie. Numerowali cegły, aby można było na placu budowy odnaleźć właściwe "książki" we właściwej kolejności.

Ściany pomnika są wypełnione słowami Ojca Świętego. Papież został tu przedstawiony nie jako postać piastująca wysokie stanowisko w hierarchii kościoła, lecz jako myśliciel i filozof, przekazujący ludziom swe głębokie przemyślenia na tematy filozoficzne, społeczne i duchowe.

Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 11 listopada 2006 roku, kiedy to niemal po 200 latach została w tym miejscu odprawiona pierwsza Msza Święta.

Głogowski pomnik Jana Pawła II, pod nazwą Biblioteka Świętego Pielgrzyma, jest wyjątkowym miejscem, skłaniającym do kontemplacji i skupienia uwagi i myśli na słowach Wielkiego Polaka. Jest to przestrzeń otwarta, lecz jednocześnie odizolowana ścianami od gwaru otaczającego świata.

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie