Lubomierz - kościół oraz klasztor Benedyktynek

Lubomierz      0 Opinie

Opis

Zespół budynków klasztornych sióstr Benedyktynek składa się z zabudowań klasztornych, kościoła oraz budynków służebnych. Zabudowania te tworzą zwarty kompleks budynków. Najstarsza, gotycka część klasztoru jest wtopiona w mury najbliższe prezbiterium kościoła i jest niedostrzegalna z zewnątrz.

Południowe skrzydła klasztoru tworzą ujęty w podkowę dziedziniec zewnętrzny i dostosowują się do barokowego wystroju pozostałych elewacji.
Klasztor Benedyktynek w Lubomierzu powstał w 1278 roku. Zgodę na założenie klasztoru wydał książę Henryk IV, a założycielką była Juta z Lubomierza.
Pierwotny kościół gotycki wzniesiono w XIV wieku. Z tej budowli zachowała się wieża i aneks przy prezbiterium.

Obecny kościół został wybudowany w 1727 roku przez Jana Jakuba Scheerhofera, na zlecenie sióstr Benedyktynek. Wzniesiono go w stylu barokowym, na planie wydłużonego czworoboku. Podział wnętrza świątyni jest kompromisem między korpusem jednonawowym z dwukondygnacyjnymi kaplicami, a trójnawowym z emporami.
Kościół jest bogato dekorowany malowidłami sklepiennymi na wszystkich polach każdej kondygnacji. Są one dziełem Jerzego Wilhelma Neunhertza, wnuka słynnego Michała Willmana - wybitnego malarza barokowego na Śląsku. Freski Neunhertza ilustrują życie Chrystusa od dzieciństwa do ukoronowania cierniem.
Sklepienie nad prezbiterium ma dekorację stiukową, przedstawiającą 12 apostołów.

Ołtarz główny pochodzi z 1775 roku. Partię centralną ołtarza zajmuje płaskorzeźba przedstawiająca Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Ołtarz zdobią również drewniane figury świętych.
Większość drewnianych rzeźb wykonał Jan Józef Friedrich z Lubomierza. Jego figury zdobią większość ołtarzy bocznych. Obrazy do ołtarzy Friedricha namalował Jan Jeremiasz Knechtel.
Uwagę zwraca również barokowa ambona z 1765 roku.

Nad drzwiami obejścia, w szklanych trumnach znajdują się relikwie świętego Benigmusa i świętego Wiktora. Nie są to fragmenty szat, lecz całe wysuszone szkielety świętych. Za ołtarzem głównym umieszczona jest kaplica klauzurowa z ołtarzem i bogatym wystrojem rokokowym.

W południowo-zachodniej części kościoła znajduje się kaplica gotycka ze sklepieniem żebrowym. Można stąd dojść do kwadratowego wirydarza otoczonego malowniczymi krużgankami.
Nad wejściem do kościoła znajdują się późnobarokowe organy, na których dawane są krótkie koncerty dla wycieczek.
W lubomierskim kościele przechowywany jest bogaty zbiór dzieł sztuki. Są to krucyfiksy, relikwiarze oraz pokaźny zbiór szat liturgicznych.

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie