Kościół p.w. św. Jerzego i Najświętszej Marii Panny

Oleśnica      0 Opinie

Opis

Stał blisko Szpitala św. Jerzego należącego do zakonu Augustianów wrocławskich. Pełnił on wówczas rolę kościoła parafialnego. Natomiast drugi kościół, pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny powstał około 1380 roku i został ufundowany przez księcia Konrada II dla Benedyktynów obrządku Słowiańskiego. Wybudowano go z polecenia biskupa wrocławskiego Jana Turzo.

Oba te kościoły zostały w 1505 roku połączone. Wyburzono wówczas stykające się ściany obydwu świątyń a wspólne wnętrze ustawiono prostopadle do dawnych osi ustawiając ołtarz główny przy ścianie kościoła św. Jerzego.

Po wprowadzeniu protestantyzmu na terenie Oleśnicy zakonnicy opuścili klasztor. Wówczas utworzono tam przytułek miejski. W 1609 roku kościół św. Jerzego gruntownie odremontowano. Natomiast w dawnym kościele Marii Panny dobudowano od południa kruchtę z renesansową dekoracją zdobniczą wykonaną poprzez pokrywanie muru kilkoma warstwami barwnego tynku i zeskrobywaniu warstw wierzchnich według określonego wzoru co sprawiło, że powstała barwna kompozycja (tzw. Dekoracja sgraffitowa). W roku 1680 wieża kościoła została uszkodzona w czasie trwającej wówczas burzy. Naprawiono ją dwa lata później. A w 1703 roku kościół otrzymał nowe wyposażenie wnętrza z fundacji Krystiana Urlyka Wirtemberskiego - ołtarz, ambona i loża książęca.

Okres międzywojenny to czas wielkiej prosperity Oleśnicy. To przyczyniło się do ponownego remontu kościołów. W roku 1945 kościół spłonął. Zniszczone zostały dachy, wnętrza i sklepienie. W latach 1968-1970 kościół został zadaszony. Dziś jest prawosławnym kościołem parafialnym p.w. Zaśnięcia Matki Boskiej. Natomiast druga część kościoła jest administrowana prze MOKIS i wykorzystywana jest do celów wystawienniczych.

Zdjęcia

Kościół p.w. św. Jerzego i Najświętszej Marii Panny
Kościół p.w. św. Jerzego i Najświętszej Marii Panny
Kościół p.w. św. Jerzego i Najświętszej Marii Panny
Kościół p.w. św. Jerzego i Najświętszej Marii Panny
Kościół p.w. św. Jerzego i Najświętszej Marii Panny
Kościół p.w. św. Jerzego i Najświętszej Marii Panny

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie