Kopa (Mała Kopa)

Karpacz      0 Opinie

Opis

Mała Kopa jest niewielką kulminacją na Równi pod Śnieżką, znajdującą się na wschodnim krańcu Śląskiego Grzbietu.

Od południowego wschodu Kopa podcięta jest urwiskami Kotła Łomniczki, a od zachodu ogranicza ją urwisko Białego Jaru. Masyw Małej Kopy zbudowany jest z granitu karkonoskiego.

Panuje tu klimat wschodniokarkonoski, gdzie w górnej granicy lasu, na wysokości 1000 - 1300 m n.p.m. okres z temperaturą ujemną w skali Celsjusza trwa od 128 do 170 dni. Najniższe temperatury występują tu w styczniu i lutym, najwyższe natomiast w lipcu. Średnia częstość opadów to ok. 216 dni w roku - u podnóża stoku, do 276 dni w strefie szczytowej. Najwięcej opadów występuje od połowy maja do połowy sierpnia i wynoszą 350 - 450 mm miesięcznie. W miesiącach zimowych opady są mniejsze i wynoszą 200 - 300 mm miesięcznie. Opady śniegu powodują osadzanie szadzi w strefie górnej granicy lasu i powyżej.

Mała Kopa znajduje się w zlewni Łomnicy - lewego dopływu Bobru. Prawymi dopływami Łomnicy, występującymi w obrębie Kopy, są Bystrzyk i Łomniczka. Łomniczka wypływa ze Złotego Źródła na zboczu Równi pod Śnieżką, na wysokości 1402 m n.p.m., a spływając do Kotła Łomniczki tworzy ciąg malowniczych kaskad o długości ok. 300 metrów, zwanych Wodospadami Łomniczki. Bystrzyk wypływa na północnym zboczu Kopy, na wysokości 1150 m n.p.m. z tzw. wiszącego źródła.

Roślinność Małej Kopy nie różni się od całego pasma Karkonoszy, natomiast w stosunku do Tatr obniżone są przedziały pięter roślinnych.
Piętro pogórza, gdzie znajdują się jeszcze pola uprawne, rosną sosny, buki, dęby - sięga tu 500 m n.p.m.
Piętro regla dolnego, gdzie dominuje jodła i buk - znajduje się w przedziale 500 - 1000 m n.p.m.
Piętro regla górnego z dominacją świerka znajduje się w przedziale 1000 - 1250 m n.p.m.
1250 - 1450 m n.p.m. to piętro subalpejskie, gdzie dominują zarośla sosny górskiej - kosodrzewiny, w postaci rozległych łanów kosówki wśród roślinności łąk alpejskich. Występuje tu również górska odmiana jarzębiny zwyczajnej, a także różne odmiany wierzb.

Północne stoki Kopy są bardzo popularnym terenem sportów zimowych.

To właśnie z Karpacza na Kopę w 1959 roku po raz pierwszy w historii Sudetów wjechała kolej krzesełkowa. Jest to działająca do dziś kolejka Zbyszek z krzesełkami 1-osobowymi. Długość pokonywanej przez nią trasy wynosi 2229 m, a wysokość 530 metrów.
Poza wyciągiem Zbyszek funkcjonuje tu jeszcze 2-osobowy wyciąg krzesełkowy Liczykrupa o długości 924 m, który pokonuje wysokość 124 metry.

Oprócz wyciągów krzesełkowych, zimą na Kopę można wjechać wyciągami orczykowymi:
- Euro o długości 705 m i różnicy wysokości 127 m,
- Liczyrzepa o długości 846 m i różnicy wysokości 291m,
- Jan o długości 418 m i różnicy wysokości 70m.

Na północnym stoku Kopy przygotowano kilka nartostrad:
- Liczyrzepa - zaliczana do bardzo trudnych,
- Jan i Euro - zaliczane do trudnych,
- Liczykrupa - zaliczana do łatwych.
Nartostrady Jan, Euro oraz Liczykrupa są sztucznie dośnieżane w razie potrzeby.

Oprócz szaleństw zimą na białym puchu, Kopa oferuje również wypoczynek w innych porach roku.
Przez Kopę i w jej pobliżu prowadzą dwa szlaki turystyczne: czarny - z Karpacza Białego Jaru, Śląską Drogą, przez górną stację wyciągu na Kopie, do schroniska pod Śnieżką oraz drugi szlak czerwony (letni) - z Karpacza Białego Jaru, przez schronisko nad Łomniczką, Kocioł Łomniczki, również do schroniska pod Śnieżką.

Turystyka w Sudetach rozpoczęła się prawdopodobnie już w XVI wieku. Od tej pory powstawały szlaki turystyczne, w XIX wieku schroniska, a później drogi dojazdowe do tych schronisk. Wiele sudeckich szlaków turystycznych to utwardzone drogi. Spacery po Karkonoszach są przyjemne, a trudy wspinania się wynagrodzą przepiękne widoki rozpościerające się ze szczytów górskich.

Mała Kopa jest świetnym punktem wypadowym na królową Sudetów - Śnieżkę. Historyczny wyciąg krzesełkowy wjeżdża prawie na szczyt Kopy, a stąd szlakiem przez Równię pod Śnieżką można wybrać się na szczyt Śnieżki.

Na Kopę mogą się dostać również osoby niepełnosprawne, ponieważ całoroczny wyciąg krzesełkowy zabiera również niepełnosprawnych i ich wózki.

Mała Kopa przy dobrej widoczności jest bardzo dobrym punktem widokowym.