Wieża ciśnień

Oleśnica      0 Opinie

Opis

Wieża ciśnień w Oleśnicy została zbudowana wraz w wodociągami w latach 1896 – 1898. Projektantem wodociągów wraz z wieżą był Królewski Radca Budowlany Adolf Thiem. Wieża została zbudowana w stylu neogotyckim i przypominała wieżę obronną.

Wieża zbudowana jest na gruboziarnistym, mocno zagęszczonym podłożu piaskowo-glinianym. Fundamenty są zbudowane z cegieł. Rozwiązania techniczne zastosowane w wieży, jak na ówczesne czasy, były bardzo nowoczesne. Pojemność zbiornika wynosi 350 metrów sześciennych, a średnica zbiornika to 10 metrów. Woda do wieży była dostarczana ze studni, skąd była doprowadzana do wodociągów, gdzie była filtrowana, a następnie trafiała do wieży ciśnień.


W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to zaczęły działać nowe wodociągi w mieście, wieża wraz ze starymi wodociągami działały tylko w nocy. Po całkowitym ustaniu działalności starych wodociągów, nie zlikwidowano ich, a stare elementy, nawet drewniane rury zostawiano i konserwowano, Stare pompy, mierniki i inne urządzenia nadal istnieją w budynku starych wodociągów.

Wieża jest zbudowana z czerwonej cegły na planie koła z nielicznymi małymi oknami. W okolicach okien wieża zaczęła pękać, dlatego przed 1939 rokiem założono na stożkowy trzon jedenaście stalowych obejm, a szczeliny wypełniono. W wieży nadal znajduje się zbiornik i prowadzące do niego rury. Trzon wieży jest pusty, nie licząc schodów, które prowadzą do zbiornika. Wieża jest przykryta stożkowym metalowym hełmem ośmiobocznym, w którym są umieszczone cztery okienka, każde zwieńczone małą wieżyczką. Całkowita wysokość wieży wynosi 45 metrów.

Ostatni remont wieży odbył się w 2008 roku. Budynek nie jest udostępniony do zwiedzania.

Zdjęcia

Wieża ciśnień w Oleśnicy
Wieża ciśnień w Oleśnicy
Wieża ciśnień w Oleśnicy
Wieża ciśnień w Oleśnicy

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie